خیال خیس

چتر برای چه؟خیال که خیس نمی شود


بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه

 

بـه مَـرد دیگـه ای فرصـت ایجــاد لبخـند

 

روی لبهـای زنِ موردِ علــاقه اش رو بـده

 

| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:12 | پریا... |

یکدیـــ ! ــــگر را گـــــــــم کرده ایم

تا یــــــ ! ــــکی دیگر را پیدا کنیم

به همین سادگی… !


 

 

| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:11 | پریا... |

تـــا زمــانــی کــه ..

 

خــواستـه ای از کسـی نـــداری …

 

خــواستـــنـی هستـی !

 

 

| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:9 | پریا... |

یه میز هرچقدرم که گرون قیمت و شیک و سلطنتی باشه

 

اگه ۴تا پایه ش مثل هم و یه اندازه نباشن میز نمیشه …

 

کسی رو پیدا کن که پایه ت باشه !

 

| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:9 | پریا... |

بسیاری از شکست های زندگیم

 

به خاطر دروغ هایی بود که باید می گفتم

 

اما

 

 نگفتم !!

 


| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:8 | پریا... |

انسان های ساده را احمق فرض نکنید ؛

 

باور کنید آنها خودشان نخواستند که “هفت خط” باشند …

 


| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:6 | پریا... |

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

 

چیزی از معناش کم نمیشه !

 

درست مثه آدمهای گندی که

 

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

 

 


 

 

| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:2 | پریا... |

اعتقادات هر کسی‌ مثل مسواکه ،

 

خواهشا تو حلق بقیه نکنین !

| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:2 | پریا... |

می خواهی قضاوتم کنی ؟

 

کفش هایم را بپوش

 

راهم را قدم بزن

 

دردهایم را بکش

 

سال هایم را بگذران

 

بعد قضاوت کن !

 


| پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392| 21:2 | پریا... |